دسته بندی پرسش و پاسخ:

;

راهنمای رنگ ها :

  • سبز : بخش های رایگان سایت!
  • نارنجی : مطالب آموزشی طرح‌چه
  • قرمز : فیلم های آموزشی

سربار گذاری در کلاس ها

سربارگذاری یا overloading در PHP امکان افزودن عضو به اشیا را در هنگام اجرای برنامه امکان پذیر میکند. این کار با پیاده سازی متدهای get__ و set__ و call__ و callStatic__ صورت میگیرد.
دقت کنید که...

آموزش برنامه نویسی

سربارگذاری یا overloading در PHP امکان افزودن عضو به اشیا را در هنگام اجرای برنامه امکان پذیر میکند. این کار با پیاده سازی متدهای get__ و set__ و call__ و callStatic__ صورت میگیرد.
دقت کنید که معنی و مفهموم سربارگذاری ( overloading) در PHP چی...

بررسی و تست متغیرها

به عنوان یک زبان برنامه نویسی که تمرکز آن طراحی صفحات وب است , تجزیه و تحلیل داده های کاربران در PHP به عنوان یکی از کارهای عادی شمرده میشود , این داده ها قبل از استفاده و ذخیره سازی باید بررسی شوند ک...

آموزش برنامه نویسی

به عنوان یک زبان برنامه نویسی که تمرکز آن طراحی صفحات وب است , تجزیه و تحلیل داده های کاربران در PHP به عنوان یکی از کارهای عادی شمرده میشود , این داده ها قبل از استفاده و ذخیره سازی باید بررسی شوند که آیا دارای مقادیر صحیح و مورد نظر هستند یا نه!!

تبدیل نوع

PHP به صورت اتوکاتیک در مواقعی که لازم باشد نوع داده ی متغیر ها را با توجه به عملی که در ان شرکت کرده اند تغییر میدهد به این دلیل مشخص کردن صریح (explicit) نوع داده لازم نیست , اگرچه میتوان نوع داده ه...

آموزش برنامه نویسی

PHP به صورت اتوکاتیک در مواقعی که لازم باشد نوع داده ی متغیر ها را با توجه به عملی که در ان شرکت کرده اند تغییر میدهد به این دلیل مشخص کردن صریح (explicit) نوع داده لازم نیست , اگرچه میتوان نوع داده ها را به صورت صریح مشخص کرد.
اعلان صریح نوع ...

اعلام نوع داده

تعریف نوع داده (type Declaration) این اجازه را به توابع میدهد که برای پارامترها و مقداری که قرار است با return برگردانده شود خود نوع داده مشخص کنند , در این صورت مجبور هستیم که از نوع داده ی تعریف شد...

آموزش برنامه نویسی

تعریف نوع داده (type Declaration) این اجازه را به توابع میدهد که برای پارامترها و مقداری که قرار است با return برگردانده شود خود نوع داده مشخص کنند , در این صورت مجبور هستیم که از نوع داده ی تعریف شده پیروی کنیم بدین معنی که باید ارگومان های ارسالی ...

افزودن فایل های PHP به یکدیگر

میتونید کدهای خود را در چندین فایل PHP مجزا قرار بدید و سپس انها را به یکدیگر اظافه کنید تا به صورت یکپارچه اجرا بشن.
برای افزودن فایل های PHP به یکدیگر از دستور include استفاده میکنیم. این دست...

آموزش برنامه نویسی

میتونید کدهای خود را در چندین فایل PHP مجزا قرار بدید و سپس انها را به یکدیگر اظافه کنید تا به صورت یکپارچه اجرا بشن.
برای افزودن فایل های PHP به یکدیگر از دستور include استفاده میکنیم. این دستور تمامی کدهای فایل مورد نظر را به فایلی که در ان ...