دسته بندی پرسش و پاسخ:

;

راهنمای رنگ ها :

  • سبز : بخش های رایگان سایت!
  • نارنجی : مطالب آموزشی طرح‌چه
  • قرمز : فیلم های آموزشی

تکنیک Assertions

در هنگام برنامه نویسی با PHP خیلی مواقع ما از دستورات شرطی استفاده میکنیم (مثلا دستور if) , شما میتونید با استفاده از تابع assert حالت true بودن یک شرط رو بررسی کنید , این تابع اگه حالت شرطی بررسی شده...

آموزش برنامه نویسی

در هنگام برنامه نویسی با PHP خیلی مواقع ما از دستورات شرطی استفاده میکنیم (مثلا دستور if) , شما میتونید با استفاده از تابع assert حالت true بودن یک شرط رو بررسی کنید , این تابع اگه حالت شرطی بررسی شده برابر با true نباشد یک خطا رو به شما گزارش میده! ...

مدیریت استثناها

مفهمون استثنا در PHP 5 مطرح شد , استثنا یک مکانیزم درونی برای کنترل شکست های برنامه در همان مکانی که رخ میدهند است.
برخلاف خطاها که در اغلب موارد نیاز است تا توسعه دهنده انها را رفع کند , استثن...

آموزش برنامه نویسی

مفهمون استثنا در PHP 5 مطرح شد , استثنا یک مکانیزم درونی برای کنترل شکست های برنامه در همان مکانی که رخ میدهند است.
برخلاف خطاها که در اغلب موارد نیاز است تا توسعه دهنده انها را رفع کند , استثناها توسط خود برنامه کنترل و مدیریت میشوند , استثنا...

کنترل خطاها

خطا یک اشتباه در کد است که نیاز به اصلاح توسط برنامه نویس دارد. هنگامی که یک خطا در PHP رخ میدهد به صورت پیش فرض پیام حاوی خطا در مرورگر نمایش داده میشود.
این پیام حاوی نام فایل , شماره خط و تو...

آموزش برنامه نویسی

خطا یک اشتباه در کد است که نیاز به اصلاح توسط برنامه نویس دارد. هنگامی که یک خطا در PHP رخ میدهد به صورت پیش فرض پیام حاوی خطا در مرورگر نمایش داده میشود.
این پیام حاوی نام فایل , شماره خط و توضیحاتی در مورد خطا برای کمک به برنامه نویس است تا ...

متغیرهای پیشرفته

علاوه بر نگهداری داده ها , متغیرهای PHP قابلیت های دیگری دارند که در اینجا مورد بررسی قرار میدهیم , قابلیت هایی وجود دارد که زیاد مورد استفاده قرار نمیگیرد اما دانستن آنها میتواند سودمند باشد.
...

آموزش برنامه نویسی

علاوه بر نگهداری داده ها , متغیرهای PHP قابلیت های دیگری دارند که در اینجا مورد بررسی قرار میدهیم , قابلیت هایی وجود دارد که زیاد مورد استفاده قرار نمیگیرد اما دانستن آنها میتواند سودمند باشد.
سینتکس انعطاف پذیر : (curly syntax)
نام یک ...

مرجع ها

مرجع این قابلیت را برای ما فراهم میکند تا چند متغیر به یک مقدار یکسان دسترسی داشته باشند , سه نوع عمل وجود دارد که میتوان با استفاده از مرجع ها انجام داد :به توضیح هرکدام از موارد بالا میپردازیم:

آموزش برنامه نویسی

مرجع این قابلیت را برای ما فراهم میکند تا چند متغیر به یک مقدار یکسان دسترسی داشته باشند , سه نوع عمل وجود دارد که میتوان با استفاده از مرجع ها انجام داد :به توضیح هرکدام از موارد بالا میپردازیم:
مقدار دهی با مرجع :
یک مرجع با قرار دادن...